สิ่งอำนวยความสะดวกที่เรามอบให้

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง
ยินดีที่จะขอรับใช้ท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเรา

การบริการด้วยความเป็นมิตร
การบริการคืองานของเรา
การบริการอย่างทุ่มเทเอาใจใส่
 

 
จัดทำโดย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร