รับสมัครงาน จำนวน 9 อัตรา

 
  1. หัวหน้าแผนกช่าง จำนวน 1 อัตรา
  2. ช่าง จำนวน 1 อัตรา
  3. หัวหน้างานครัวจัดเลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่ครัวจัดเลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานครัว จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องครัว จำนวน 1 อัตรา
  7. พนักงานทำความสะอาดทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
    <<<คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด>>>


 

จัดทำโดย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร