ห้องเตียงเดี่ยว
ราคา
1,200 บาท รวมอาหารเช้า 2 ท่าน
ขนาด 28 ตารางเมตร
มีบริการทั้งหมด 10 ห้อง
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ทีวีสี
- ตู้เย็น
- เครื่องปรับอากาศ
- ระเบียง
- ตู้เสื้อผ้า
จัดทำโดย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร