ห้องพักและราคา

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มีห้องพักให้บริการ 72 ห้อง
ทุกห้องล้วนมีระเบียงซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภายในห้อง พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
ท่ามกลางบรรยายกาศในมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งหาดูได้ยาก

ภายในห้องพัก ยังมีบริการ โทรทัศน์ ตู้เย็น ไว้บริการท่าน
จัดทำโดย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร